คลังเครื่องมือครู

ข้อสอบ O-NET ก.ศ.65 พร้อมเฉลย

Loading

ข้อสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2565 จัดสอบโดยสทศ.เมื่อปี พ.ศ.2566 พร้อมเฉลย ทั้ง 3 ระดับชั้น คือ ป.6, ม.3 และ ม.6
สอบเมื่อวันที่..
11 กุมภาพันธ์ 2566 (ป.6)
12 กุมภาพันธ์ 2566 (ม.3)
25 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2566 (ม.6)

เป็นเอกสารไฟล์ PDF

สร้างโดย สทศ.

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: niets.or.th

64 Downloads
59 Downloads
68 Downloads
69 Downloads
66 Downloads
66 Downloads
72 Downloads
69 Downloads
65 Downloads
193 Downloads
192 Downloads
137 Downloads
135 Downloads
137 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *