คลังเครื่องมือครู

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2565

Loading

ปฏิทินวิชาการสำหรับไว้ใช้ในปีการศึกษา 2565
เป็นไฟล์เอกสารไมโครซอร์ฟเวิร์ดซึ่งครูสามารถแก้ไขไฟล์ได้และให้มาเป็นไฟล์พีดีเอฟอีกไฟล์นึงด้วยครับ

สร้างโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

7 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *