คลังเครื่องมือครู

สมุดเช็คเวลาเรียน ปีการศึกษา 2565

Loading

แบบเช็คเวลาเรียนหรือบันทึกเวลาเรียน เป็นไฟล์เอกสารไมโครซอร์ฟเวิร์ด สำหรับครู อาจารย์ หรือผู้ที่สนใจไว้เช็คเวลาเรียนของนักเรียน

ด้านในจะแยกการเช็คเวลาเรียนเป็นเดือน เดือนละหนึ่งหน้ากระดาษ ซึ่งครู อาจารย์ สามารถที่จะปรับหรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสมครับ (ผู้สร้างไฟล์ได้แถมปกมาให้ด้วยครับ เป็นไฟล์พาวเวอร์พ้อยท์)

เอกสารสร้างโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

9 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *