โปรแกรมเก็บคะแนน,ตัดเกรดนักเรียนออนไลน์ 1874

โปรแกรมเก็บคะแนนระหว่างภาค คะแนนปลายภาคแล้วตัดเกรดออกมา
โปรแกรมทำงานบนกูเกิลสปรีดชีต ครูสามารถใส่ชื่อน.ร. ใส่คะแนนในช่องใบงาน การบ้าน จิตพิสัย คะแนนสอบกลางภาค,ปลายภาค โปรแกรมจะตัดเป็นเกรดออกมาพร้อมให้พริ้นท์ได้ทันที

ผู้พัฒนาได้บอกไว้ว่า ข้อดีที่โปรแกรมอยู่บนกูเกิลสปรีดชีตนั้นจะทำให้สามารถทำงานได้บนหลายๆอุปกรณ์ เช่น โมบายโฟน หรือแท็บเล็ทต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

โปรแกรมพัฒนาโดยเว็บไซต์ครูเชียงราย (ไปที่โปรแกรม(กูเกิลสปรีดชีต)) หรือเก็บเป็นไฟล์เอ็กเซลลที่ลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link