โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก 1516

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็กที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานอนามัยโรงเรียน
สามารถคำนวณได้คราวละหลายๆคน คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียน

โปรแกรมพัฒนาโดยน.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (ระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย), kruachieve.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link