คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมตัดเกรด

Loading

โปรแกรมตัดเกรด คำนวณเกรดเฉลี่ยและแบบรายงานผลการเรียน
ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระให้ครูๆได้เป็นอย่างดี

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krutortao.com

10 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *