คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม ปพ.5

Loading

โปรแกรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
สำหรับผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

มีทั้งหมดจำนวน 4 ไฟล์
– ปพ.5 (ประถม) เก็บคะแนนตามตัวชี้วัด, ข้อสอบกลาง (v 1.2)
– ปพ.5 (ประถม) เก็บคะแนนทั่วไป, ข้อสอบกลาง (v 1.3)
– ปพ.5 (มัธยม) เก็บคะแนนตามตัวชี้วัด, ข้อสอบกลาง (v 2.0)
– ปพ.5 (มัธยม) เก็บคะแนนทั่วไป, ข้อสอบกลาง (v 4.1.3)

โปรแกรมพัฒนาโดยเพจครูหนุ่มดอทคอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจครูหนุ่มดอทคอม

38 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *