คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Loading

โปรแกรมคำนวณสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลทำให้ใช้งานได้ง่ายเพราะเป็นคุ้นเคยของครูๆทุกท่านอยู่แล้ว
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมได้ครับ

โปรแกรมพัฒนาโดยโรงเรียนประโคนชัยวิทยา

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เพจครูพุด กัญญาณัฐ

20 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *