คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมประเมินสมรรถนะของผู้เรียน

Loading

โปรแกรมประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล สามารถอำนวยความสะดวกให้กับครูได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมพัฒนาโดย ผอ.สุภีร์ สีพาย

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร๋: เพจห้องสื่อครูต้นคอม5

26 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *