คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมประเมินภาระงาน

Loading

โปรแกรมประเมินภาระงาน ชิ้นงาน ใบงาน หรือคะแนนเก็บของนักเรียน
ช่วยลดภาระและอำนวยความสะดวกให้แก่ครูได้เป็นอย่างดี

โปรแกรมพัฒนาโดยครูหนุ่มดอทคอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจครูหนุ่มดอทคอม

26 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *