คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณ PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3

Loading

โปรแกรมคำนวณ PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคณะกรรมการประเมิน PA ในสิ้นปีงบประมาณ และเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA

สำหรับใช้งานกับครูไม่มีวิทยฐานะ​ ครูชำนาญการ​ และครูชำนาญการพิเศษ

โปรแกรมพัฒนาโดยครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ (ครูน้องแต๋ง)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจครูสายบัว, krumalaew.com

22 Downloads
24 Downloads
21 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *