คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปพ.5 ประถมศึกษา ปีก.ศ.65

Loading

โปรแกรมปพ.5 สำหรับผู้สอนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565
เป็นแบบประเมินผล 1 ปีการศึกษาและ 2 ภาคเรียน สำหรับกระดาษขนาด A4 และรองรับจำนวนนักเรียนสูงสุด 60 คน

พัฒนาโดยเพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

รับไฟล์
โปรแกรมปพ.5ประถมศึกษาปีก.ศ.651ปี.xlsx (30 downloads )

โปรแกรมปพ.5ประถมศึกษาปีก.ศ.652ภาคเรียน.xlsx (29 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *