คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม ปพ.5 และ ปพ.6 ประถมศึกษา(ประจำชั้น) ก.ศ.65

Loading

โปรแกรม ปพ.5 และ ปพ.6 ชั้นประถมศึกษาสำหรับครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2565
โปรแกรมรองรับจำนวนน.ร. 60 คน แก้ไขให้มีการเพิ่มเวลาเรียนแบบปฏิทิน

พัฒนาโดยเพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจ N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

รับไฟล์
โปรแกรมปพ.5และปพ.6ประถมศึกษาประจำชั้นก.ศ.65.xlsx (21 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *