คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม Excel แบบบันทึก ปพ.5

Loading

โปรแกรมแบบบันทึกปพ.5ที่สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม
– ในหน้าเช็กเวลา เลือกวันมาเรียนตั้งแต่ อา – ส และ หยุด กรณีหยุดเรียน
– โปรแกรมจะนับวันตามที่คุณครูได้ลงไว้
– วันหยุด เมื่อเลือก จะแสดงแถบสีแดงไว้ เพื่อบอกว่าช่องวันที่นั้นเป็นวันหยุด หรือคุณครูไม่เลือกก็ได้เช่นกัน
– โปรแกรมจะรวมวันที่นักเรียนมาเรียน หรือวันที่นักเรียนไม่มาเรียน ตามที่คุณครูได้ลงไว้ครับ
– ประเมินผลของรายวิชา หรือกิจกรรมฯ หรือคุณลักษณะฯ และอื่นๆ ให้
– คิดเกรดเฉลี่ยให้
– หน้าปก นำทุกอย่างมาสรุปตรงนี้
– สีของหน้าปก จะเปลี่ยนตามระดับชั้นที่เลือกนะคร้าาาบ

พัฒนาโดยเพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com, เพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

รับไฟล์
โปรแกรมExcelแบบบันทึกปพ.5.xlsx (16 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *