คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมแบบประกาศผลคะแนน

Loading

โปรแกรมแบบประกาศผลคะแนนเก็บทั้งเทอมหรือทั้งปีที่สามารถรวมคะแนนทั้งหมดและบอกระดับผลการเรียนพร้อมทั้งเกรดเฉลี่ยออกมาด้วย

พัฒนาโดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

รับไฟล์
โปรแกรมแบบประกาศผลคะแนน.xlsx (22 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *