คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมแปลผลการคัดกรองการอ่านและเขียน ป.1-ม.6

Loading

ไฟล์แบบรายงานการคัดกรองการอ่านและการเขียน สำหรับผู้สอนนักเรียนชั้น ป.1 จนถึง ม.6
โปรแกรมสามารถคำนวณและแปลผลกรอกใน e-MES ได้เลย

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณ Korrawan Obsuwan

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

รับไฟล์
โปรแกรมแปลผลการคัดกรองการอ่านและเขียนป.1-ม.6.zip (22 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *