คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม(ใบงาน)สุ่มตัวเลข

Loading

โปรแกรมสุ่มตัวเลขใบงานเรื่องการบวกและการลบ
โปรแกรมจะมีปุ่มไว้สุ่มชุดตัวเลข เป็นใบงานเรื่องการบวกและการลบ มีทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

ในเรื่องการบวก จะเป็นแบบสามหลักบวกสามหลัก
ส่วนในเรื่องการลบ จะทั้งสามหลักลบสามหลัก สามหลักลบสองหลัก สามหลักลบหนึ่งหลัก (แล้วแต่โปรแกรมจะสุ่มให้)

พัฒนาโดยเพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

รับไฟล์
โปรแกรมใบงานสุ่มตัวเลข.xlsm (19 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *