คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3

Loading

โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA
โปรแกรมพัฒนาโดยคุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

รับไฟล์
โปรแกรมคำนวณคะแนนPA2และสรุปผลการประเมินPA3.zip (18 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *