คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมบันทึกภาวะโภชนาการของเด็ก

Loading

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ สำหรับเด็กอายุ 1 วันถึง 19 ปี (INMU-ThaiGrowth)
พัฒนาโดยสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ใช้เกณฑ์อ้างอิง น้ำหนัก ส่วนสูง และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2538

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, แชนแนลห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

รับไฟล์
โปรแกรมบันทึกภาวะโภชนาการของเด็ก.xlsx (31 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *