คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมตัดเกรดแบบ Excel สำเร็จรูป

Loading

โปรแกรมตัดเกรด ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอัตโนมัติ ทั้งรายเทอมและรายปี
พัฒนาโดยเพจวิชาการ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจวิชาการ

รับไฟล์
โปรแกรมตัดเกรดแบบExcelสำเร็จรูป.rar (10 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *