คลังเครื่องมือครู

Sboard

Loading

โปรแกรมไวท์บอร์ดสำหรับเขียนบนหน้าจอ เหมาะสำหรับครู อาจารย์ที่ใช้สอนออนไลน์
สามารถเขียน ลบ ไฮไลท์(เน้นข้อความ) ลบสิ่งที่เขียนบนกระดาน
ใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ เช่น Messenger, LINE, Skype, TeamViewer หรือ Meet

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม
– สามารถกำหนดขนาดเส้น สี
– กำหนดการเขียนได้สองแบบคือ แบบธรรมดา แบบเน้นสี (Hilight)
– สามารถลบข้อมูลการเขียนได้สองแบบ คือ แบบตามกลุ่ม แบบยางลบธรรมดา
– สามารถล้างหน้าจอได้ทั้งหมด
– ทำงานร่วมกับโปรแกรมได้ทุกโปรแกรม เพราะคุณลักษณะที่ออกแบบไว้เป็นลักษณะคล้ายกับแผ่นใส ที่ใช้ในการสอนและเรียน
– และความสามารถอื่นๆอีก

พัฒนาโดยคุณ([email protected])

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Thaiware.com

รับไฟล์
SBoardSetup.zip (16 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *