คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2

Loading

โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2565(ธันวาคม 2565) พร้อมแบบบันทึกคะแนน

รายละเอียดดังนี้
โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6 (พร้อมแบบบันทึดคะแนน)
โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3 (พร้อมแบบบันทึดคะแนน)
โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6 (พร้อมแบบบันทึดคะแนน, สำหรับสพม.)
โปรแกรมประมวลผลการฟังและการพูด ป.1-3 (เฉพาะเขตพื้นที่พิเศษ)

พัฒนาโดย นิเทศออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 2

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจห้องสื่อครูต้นคอม5, นิเทศออนไลน์ สพป.เชียงราย เขต 2

รับไฟล์ (โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ป.1-6)
RWEPP-P1-6.zip (14 downloads )
รับไฟล์ (โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-3)

RWEPP-M1-3.zip (14 downloads )

รับไฟล์ (โปรแกรมประมวลผลการอ่านการเขียน ม.1-6)

RWEPP-M1-6.zip (14 downloads )

รับไฟล์ (โปรแกรมประมวลผลการฟังและการพูด ป.1-3)

LSpEPP-P.1-3.zip (20 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *