คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมแบบบันทึกคะแนนประเมิน PA

Loading

แบบบันทึกคะแนนการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ว.9/2564 (ประเมิน PA) สำหรับครูไม่มีวิทยฐานะ (คศ1) และครูชำนาญการ (คศ.2)
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล โปรแกรมจะคำนวณอัตโนมัติ

พัฒนาโดยเว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

รับไฟล์ (ครูไม่มีวิทยฐานะ(คศ.1))
แบบบันทึกคะแนนการประเมิน-PA-คศ1.xlsx (9 downloads )
รับไฟล์ (ครูชำนาญการ(คศ.2))
แบบบันทึกคะแนนการประเมิน-PA-คศ2.xlsx (10 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *