คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปพ.5 ขยายโอกาส Plus+

Loading

โปรแกรมปพ.5 ฉบับปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ใช้

มีการปรับปรุง 3 จุด คือ
1. ชื่อโรงเรียนบางครั้งเผลอไม่ได้ใส่คำว่า “โรงเรียน” นำหน้า
2. ปรับการเปลี่ยนฟอนต์ใน แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
3. ปรับแผนภูมิรายงานผลสัมฤทธิ์รายวิชา

พัฒนาโดยเพจคุณครูครับ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคุณครูครับ

รับไฟล์
PP5-Plus.xlsb (18 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *