คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม Stock

Loading

โปรแกรมสต็อกสินค้า การรับสินค้า การเบิกจ่าย การดูสินค้าคงเหลือ
ซึ่งครูๆสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ เช่น นำไปใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนหรืองานพัสดุ

โปรแกรมสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟแอคเซส การใช้งานไม่ยากมากหากได้ศึกษาจากวีดีโอที่เป็นคู่มือการใช้งาน(ที่แนบมาด้วยในไฟล์ซิป)

พัฒนาโดยแชนแนล Veerachai Junhunkit

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: แชนแนล Veerachai Junhunkit

รับไฟล์
220317-StockDemo.zip (3 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *