คลังเครื่องมือครู

แบบตรวจ-บันทึกคะแนนการอ่านและการเขียนชั้น ป.6

Loading

โปรแกรมแบบตรวจ-บันทึกคะแนนการอ่านและการเขียนชั้น ป.6
ทำด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล

พัฒนาโดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

รับไฟล์
ป.6-การอ่านเขียน-2563-ครั้งที่-2.xlsx (12 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *