คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณอายุนักเรียน

Loading

โปรแกรมคำนวณอายุนักเรียนสำหรับครู อาจารย์ที่จำเป็นต้องป้อนลงในป.03

โปรแกรมทำด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล เพียงป้อนวันเดือนและปีที่เปิดเรียนในภาคการเรียนนั้นๆ จากนั้นป้อน วัน เดือน และปีเกิดของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน
โปรแกรมจะคำนวณอายุของนักเรียนทุกคนออกมาว่ามีอายุกี่ปี กีเดือน และกี่วัน พร้อมบอกคำนำหน้าชื่อมาให้ด้วย เช่น ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.

โปรแกรมดีฝีมือคนไทย พัฒนาโดยอ.ตอเล๊ะ มะดือเย๊าะ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: gateice.com

66 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *