คลังเครื่องมือครู

แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี

Loading

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี

ประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล รองรับจำนวนนักเรียนสูงสุดมากถึง 60 คน
พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

62 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *