แบบทดสอบอย่างง่ายด้วย MS PowerPoint 2016 (มีแมโคร)

Loading

ไฟล์แนะนำการทำแบบทดสอบอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

22 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *