คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ

Loading

โปรแกรมสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายระดับโรงเรียนในการนำนักเรียนไปราชการ

ในตัวอย่างได้นำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติงบประมาณของโรงเรียน
พัฒนาโดยเพจวิชาการ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจวิชาการ

54 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *