คลังเครื่องมือครู

Plickers

Loading

แอพช่วยในการสอนของครู อาจารย์ ซึ่งสามารถทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกสนานและน่าสนใจสำหรับผู้เรียนมากขึ้น

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: get.plickers.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *