คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม ปพ.5 และปพ.6 มัธยมศึกษารวมเล่ม

Loading

โปรแกรมปพ.5และปพ.6 สำหรับครู อาจารย์ไว้ใช้ในโรงเรียนของท่าน
โปรแกรมพัฒนาโดยครูสันติ โลมาอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสตึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ฺ เขต 4


วิธีใช้โปรแกรม


เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/Santilomain

54 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *