คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม GWiz

Loading

โปรแกรมจัดตารางสอน ตารางเรียน(Time Table) หรือตารางการใช้ห้องต่างๆ

สามารถพิมพ์ตารางขนาดเล็ก 2 ตารางต่อหน้า ตารางขนาดใหญ่ 1 ตารางต่อหน้า หรือตารางขนาดพกพา 8 ตารางต่อหน้าได้

การติดตั้งให้ติดตั้ง sqliteodbc.exe ก่อนเพื่อใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล จากนั้นจึงเปิดไฟล์ที่ชื่อ gwiz.exe เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม โปรแกรมนี้เป็นแบบ Portable

โปรแกรมนี้พัฒนาโดยคุณ ธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.kruachieve.com

57 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *