คลังเครื่องมือครู

Teacher Class123

Loading

แอพอำนวยความสะดวกในงานสอนของครู และอาจารย์

โดยต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์จากนั้นครู,อาจารย์สามารถเพิ่มห้องเรียน เพิ่มนักเรียนในห้อง สามารถให้แต้มเพื่อส่งเสริมการเรียนหรือลดแต้มได้ เช็คชื่อการมาเรียนหรือขาดเรียนของนักเรียนได้ ส่งข้อความส่วนตัวหรือข้อความทั่วไปให้นักเรียนได้ พูดคุยกันในบอร์ดได้ เชิญผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนเข้ามาได้

มีเครื่องมือไว้ใช้ภายในห้อง เช่น จับเวลา แบ่งกลุ่มนักเรียน หรือบันทึกกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: class123.ac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *