ระบบ Work IO

Loading

ระบบบันทึกเวลาเข้าทำงานและเลิกงานที่สร้างด้วย PHP Mysqli Bootstrap4

คุณสมบัติ
1.พัฒนาด้วย PHP+Mysqli + Bootstrap4
2.รองรับ PHP7
3.มีระบบตรวจสอบสิทธิ์ (Login) เข้ารหัส Sha1
4.มีระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน
5.ป้องกันการบันทึกซ้ำในแต่ละวัน
6.มี List แสดงประวัติบันทึกการเข้า-ออกงาน
7.มีระบบ Logout

ซึ่งผู้สอนสามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการลงชื่อเข้าทำงานและออกจากงานของครู อาจารย์ในโรงเรียนที่อาจต้องมีการเรียนการสอนออนไลน์ได้

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: devbanban.com

18 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *