คลังเครื่องมือครู

Chamilo

Loading

เป็นระบบจัดทำเว็บอีเลิร์นนิ่งที่ฟรี(โอเพ่นซอร์ส) เหมาะกับโรงเรียนหรือผู้สอนที่สนใจ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: chamilo.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *