คลังเครื่องมือครู

Modern Calculator

Loading

โปรแกรมเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ (Scientific Calculator) และคณิตศาสตร์ คำนวณแคลคูลัสและอื่นๆที่ใช้อยู่บ่อยๆ

มีฟังก์ชันอ่านค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณเป็นเสียงภาษาอังกฤษ สามารถเปิดและปิดเสียงได้ตามต้องการ ใช้ได้กับการคำนวณสมการที่ยาวๆ

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณ Supapong Sakulkoo

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.thaiware.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *