คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมบันทึกสถิติการมาเรียน

Loading

โปรแกรมบันทึกสถิติการเรียนของนักเรียนในแต่ละเดือน

เหมาะสำหรับครู/อาจารย์ประจำวิชา หรือครู/อาจารย์ประจำชั้น สามาถสรุปเวลาเรียนเป็นรายวันหรือรายเดือนได้ บันทึกการมาเรียน-ขาดเรียนได้หลายห้อง

โปรแกรมพัฒนาโดย Kru Fee

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: facebook.com/KruFeeApps

45 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *