คลังเครื่องมือครู

StreamYard

Loading

เว็บไซต์ไลฟ์สตรีมผ่านบร๊าวเซอร์

นำมาประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ของครูได้โดยที่ครูไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ สามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook Youtube LinkdIn และอื่นๆในการถ่ายทอดสดได้

ให้น.ร.ที่ดูครูสอน(ไลฟ์)แสดงความเห็นและครูตอบกลับได้ทันที สามารถเชิญน.ร.(แขก,วิทยากร)เข้าร่วมวงกับเราได้

มีหลาย Layout ให้เลือก ใส่ Logo/Overlay/Background ได้

ทำ Virtual Background ได้ และสามารถบันทึกวีดีโอที่สอน(ไลฟ์)ได้

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: streamyard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *