คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมเบิกจ่ายวัสดุภายในองค์กร Appsheet Version

Loading

แอพเบิกจ่ายวัสดุภายในองค์กรที่ครู อาจารย์สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้

ใช้กูเกิลชีตเป็นดาต้าฐานข้อมูล จัดการสร้างโปรแกรมด้วย Appsheet

ฟิวเจอร์ต่างๆ มีดังนี้
1. สามารถใช้วิธี scan QR Code ในการยืมคืนอุปกรณ์ได้
2. ระบบสามารถแสดงอุปกรณ์ที่ยังว่างให้ยืมได้
3. ระบบสามารถแสดงประวัติการยืมคืนของพนักงานต่างๆได้
4. ระบบสามารถบอกได้ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวมีใครยืมไปบ้าง
5. เมื่อทำการ scan QR Code เพื่อคืนอุปกรณ์ เราไม่จำเป็นต้องกรอกผู้คืน ทำให้รวดเร็วขึ้นในการทำงาน

พัฒนาโดยแชนแนลบริหารงานแบบคนไอที

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: แชนแนลบริหารงานแบบคนไอที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *