คลังเครื่องมือครู

Wizer.me

Loading

เว็บแอพฯสำหรับสร้างใบงานแบบมีปฏิสัมพันธ์(Interactive Worksheets)

เป็นอีกหนึ่งเว็บแอพลิเคชั่นที่ครู อาจารย์ สามารถสร้างใบงานออนไลน์หลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างห้องเรียนได้

ขอบคุณข้อมูลจาก: แชนแนล TEACHDENT SHARED, เพจ Kru Wowwie TechInspired

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: app.wizer.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *