โปรแกรมปพ.5 รายวิชา รายเทอม (มัธยม)

Loading

โปรแกรมปพ.5 สำหรับผู้สอนในระดับชั้นมัธยยมศึกษา

สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ซึ่งครู อาจารย์ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันดี

โปรแกรมพัฒนาโดย ครูTee

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *