คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมจัดทำแบบ ปพ. 5

Loading

โปรแกรมปพ.5

สำหรับครู อาจารย์ที่สนใจและต้องการนำไปใช้ในการทำงานที่โรงเรียน โปรแกรมสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ทำให้ใช้งานได้ไม่ยาก เพียงป้อนข้อมูลที่จำเป็นต่างๆให้ครบถ้วน

โปรแกรมพัฒนาโดยศน.สมปอง เอนกบุญ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ร้อยเอ็ด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ยูทู๊ปแชนแนล ศน.สมปอง เอนกบุญ

43 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *