คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปพ.6 ออฟไลน์ (แบบรายภาคเรียน) 2021

Loading

โปรแกรมปพ.6 แบบออฟไลน์ (รายภาคเรียน)
สำหรับครู อาจารย์ประจำชั้นหรือที่ปรึกษาที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ทำให้ครู อาจารย์สามารถใช้งานได้ไม่ยาก

โปรแกรมพัฒนาโดยครูสมบัติ มั่นเรืองศรี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ครูไอที Channel

41 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *