คลังเครื่องมือครู

J-Doradic

Loading

ดิกชันนารี่ แปลภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
สามารถแปลคำศัพท์ในภาษา ไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย โรมันจิ-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-โรมันจิ และยังสามารถแปลประโยคยาวๆได้ด้วยเช่นกัน

เป็นแอพแปลภาษาพร้อมทั้งฟังเสียงเพื่อช่วยในการออกเสียงที่ถูกต้อง

แอพนี้พัฒนาโดยคุณ Anat Kokarat

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Thaiware.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *