คลังเครื่องมือครู

ปพ.5 v2.0

Loading

โปรแกรมปพ.5 สำหรับครูที่สอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
สามารถนำไปใช้ได้ในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

โปรแกรมพัฒนาโดยครูจันทร์มณี เขียวหอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ครูบาส มีสาระ

90 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *