คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมสูตรคำนวณระยะเวลาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

Loading

สูตรคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะตำแหน่งครู เพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA เต็มเวลา ลดระยะเวลา

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม
– คำนวณการยื่นช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17 ว21
– เปลี่ยนผ่าน 4 ปี
– เปลี่ยนผ่านลดระยะเวลา 3 ปี (ว4)
– PA เต็มรูปแบบ 4 ปี
– PA เต็มรูปแบบลดเหลือ 3 ปี (ว4)

พัฒนาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: สพม.มหาสารคาม, kruachieve.com

157 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *