คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมธนาคารความดี (GoodnessBank)

Loading

ระบบธนาคารความดีพัฒนาต่อยอดจากระบบธนาคารโรงเรียน
เพื่อให้สามารถฝาก-ปรับลดความดีได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหรือลดหมวดหมู่ ประเภทความดี และคะแนนความดีได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ยังคงความสามารถในการทำงานสำหรับเงินฝากไว้ครบถ้วน

สามารถใช้งานได้ทั้งธนาคารในโรงเรียน และธนาคารชุมชน เพื่อกิจกรรมการฝากเงินของโรงเรียนและชุมชน มีการฝาก-ปรับลดความดี ฝาก-ถอนเงิน การคิดดอกเบี้ย งานสินเชื่อและรายงานสรุปต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และชุมชนรู้จักการประหยัด อดออม พร้อมคุณธรรมความดี มีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ ในการพิมพ์สมุดคู่ฝาก สลิปฝาก – ถอน ได้

โปรแกรมมีระบบการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน โดยโปรแกรมหรือระบบนี้เป็นโปรแกรม สำเร็จรูป ที่มีระบบการใช้งานต่างๆ เป็น “ภาษาไทย” มีลักษณะการทำงานแบบ Web Application ที่พัฒนาจากภาษา โปรแกรม PHP ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL ผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟิวเจอร์ต่างๆของโปรแกรม
– มีระบบบันทึกข้อมูลสมาชิกผู้ฝากเงิน
– มีระบบการสมัครสมาชิก
– มีระบบการเปิด-ปิดบัญชี
– มีระบบในการฝาก-ถอนเงิน
– มีระบบในการฝาก-ปรับลดความดี
– มีระบบสินเชื่อ
– สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลต่างๆ ได้ เมื่อเกิดปัญหาการสูญหายของข้อมูล
– รองรับการใช้งานกับเครื่องปริ้นท์ ในการพิมพ์สมุดคู่ฝาก
– แก้ไขธุรกรรมที่ผิดพลาด
– สามารถทำรายงานสรุปยอดบัญชีต่างๆ ได้
– สนับสนุกการใช้งานบน เว็บเบราว์เซอร์ Chrome

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน โปรแกรม)
Username : admin
Password : admin

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: phetchanpha.co

17 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *