คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณเงินเดือนข้าราชการครู

Loading

โปรแกรมคำนวณเงินเดือนข้าราชการครูไปจนถึงวันเกษียณอายุราชการ
สำหรับไว้ดูเงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละของครู

โปรแกรมพัฒนาโดย ผอ.นภาดล วิภาวัล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruupdate.com

13 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *