คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณเวลาทำวิทยฐานะ วPA 2566

Loading

สำหรับคำนวณเวลาทำวิทยฐานะ วPA

พัฒนาโดยครูเอกชัย วงษ์แสงทอง โรงเรียนบ้านส้มเลา

13 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *